Algemene voorwaarden

Versie 2024.02
Laatst bijgewerkt: 21 februari 2024

Werkwijze tv-reparatie.nl

1. Aanmelden De klant meldt de reparatie online aan via het aanvraagformulier op de website. Binnen 1 werkdag ontvangt de klant een mail met een offerte of een advies. Onze prijsopgaves bestaan uit een totaal bedrag waarin wij materiaalkosten, rijkosten en werkuren incl. BTW hebben berekend. Dit is een totaalprijs waardoor de klant niet op bijkomende kosten hoeft te rekenen.
2. Ophalen Wanneer de klant akkoord is met de offerte sturen wij een datum en tijdvak waarop wij de tv kunnen ophalen. Wij vervoeren de tv veilig en zorgvuldig naar onze werkplaats.
3. Reparatie Op onze werkplaats controleren wij nogmaals de klacht en repareren wij de tv met nieuwe onderdelen of onderdelen uit gerecyclede tv’s. Wij gebruiken uitsluitend gerecyclede onderdelen als wij ervan overtuigt zijn dat dit de levensduur van de tv positief beïnvloed. Ook als de leverancier geen onderdelen meer beschikbaar heeft kunnen wij door gerecyclede onderdelen een tv nog wel repareren.
4. Terugbrengen Na reparatie sturen wij de klant weer een datum en tijdvak waarop wij de tv terug kunnen brengen. Bij aflevering wordt de factuur betaald.

Algemene Voorwaarden tv-reparatie.nl

Definities:
1.1. “Dienstverlener” verwijst naar tv-reparatie.nl, de onderneming die verantwoordelijk is voor de reparatie van televisies.
1.2. “Klant” verwijst naar de persoon of entiteit die de diensten van de Dienstverlener inhuurt voor de reparatie van een televisie.

Offerte en Prijsbepaling:
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Kosten worden vooraf altijd volledig gecommuniceerd en pas na akkoord van de klant uitgevoerd.
2.2. De prijs voor de reparatiediensten wordt bepaald op basis van een inspectie door middel van ons online reparatieformulier. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om dit zo zorgvuldig mogelijk en waarheidsgetrouw in te vullen. Als blijkt bij nadere inspectie dat de aangemelde reparatie anders van aard is dan oorspronkelijk gedacht dan stuurt de dienstverlener een nieuwe offerte. Na akkoord wordt de reparatie uitgevoerd. Wanneer de klant annuleert of reparatie blijkt niet mogelijk gelden er onderzoekskosten.
2.3. Onderzoekskosten bedragen €75,- als de klant ervoor kiest de TV weer terug te nemen. De klant mag er ook voor kiezen de TV achter te laten voor recycling, dan bedragen de onderzoekskosten €25,-

Reparatie aan huis:
3.1. Reparatie aan huis is mogelijk als daar voldoende ruimte is om veilig en verantwoord te werken. Dit wordt bij het leveren van de offerte gevraagd en van uit gegaan wanneer de klant akkoord gaat. De dienstverlener behoudt het recht om het product mee te nemen naar de werkplaats als de werkruimte onvoldoende blijkt bij aankomst.

Reparatie werkplaats:
4.1. Bij reparaties op de werkplaats is het streven om deze binnen 7 werkdagen af te ronden. Langere duur kan voorkomen door afwijkende levertijden van onderdelen. De klant wordt hierover goed geïnformeerd.
4.2. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade tijdens transport of op de werkplaats. Dit omdat bij defecte tv’s vaak moeilijk te zien is of er andere schades of kwetsbaarheden aanwezig zijn. Echter vervoert de dienstverlener de producten zorgvuldig en maken wij gebruik van materialen om schades aan tv toestellen te voorkomen.
4.3. Wanneer de klant ervoor kiest om gebruik te maken van een leen tv dan dient deze in oorspronkelijke staat teruggegeven te worden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van accounts, apps en overige privacygevoelige informatie. Schades dienen direct gemeld te worden telefonisch of per mail.

Reparatie algemeen:
5.1. Dienstverlener geeft de duur van de garantie op de betreffende reparatie in de offerte aan (meestal 1 of 2 jaar). De garantie gaat in vanaf de factuurdatum.
5.2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor gegevensverlies na reparatie. Dit kan voorkomen wanneer er onderdelen moeten worden vervangen die opslaggeheugen bezitten.

Betaling:
6.1. Betaling geschiedt direct na aflevering van het gerepareerde product.

Geschillen:
7.1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.